Informace o nás

U zrodu obecně prospěšné společnosti stála skupina lidí, které dlouhodobě spojovala stejná myšlenka: začít se oficiálně a aktivněji angažovat v oblastech, kde v každodenním společenském životě cítili deficit. Činnost společnosti se zaměřuje zejména do oblastí, s nimiž máme osobní zkušenosti a ve kterých bychom chtěli naším působením pomoci široké veřejnosti. Tomu také odpovídají hlavní činnosti společnosti, kterými jsou:

  • realizace sportovních, pohybových, vzdělávacích a osvětových akcí a činností a jejich podpora
  • realizace a podpora projektů a aktivit směřujících ke zlepšení bezpečnostní situace a projektů v rámci prevence kriminality
  • realizace a podpora aktivit, vzdělávacích a osvětových akcí podporujících zdravý životní styl.

Zakladatelské dokumenty

01.12.2012 00:01
Zakladatelská listina ve formátu PDF.

Kontakt

Plzeňská sportovní Rokycanská 32
Plzeň
312 00
+420 773 141 773 plzenskasportovni@gmail.com