Sportovní oddíl

Plzeňská sportovní o.p.s. zřizuje k naplňování svého poslání sportovní oddíl, který je dobrovolnou, sportovní a zájmovou organizací sdružující zájemce a příznivce sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Základním posláním a hlavními cíli sportovního oddílu je vytváření podmínek pro zájmovou činnost svých členů a dalších osob, zejména pak z řad dětí a mládeže, na poli sportu, pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Sportovní oddíl není samostatným právním subjektem a ve své činnosti vždy vystupuje pod oficiální hlavičkou zřizující organizace, využívá jejích organizačních a funkčních struktur a řídí se jejími předpisy.

Postupně máme v úmyslu obsáhnout několik druhů sportu, kterým se budeme věnovat více a ve kterých budeme vytvářet podmínky pro naše členy. Hned od začátku budou těmito sporty atletika, bowling a volejbal a další sportovní odvětví budeme přidávat v závislosti na zájmu a na našich trenérských možnostech a kapacitách.

Sportovní oddíl_novinky

22.05.2017 08:38
Dovolujeme si upozornit návštěvníky našich stránek, že novinky jsou v současnosti publikovány jednotně pro celou Plzeňskou sportovní v sekci Novinky.    
07.09.2015 10:20
(Zd.) Plzeňská sportovní připravila pro příznivce atletiky a sportu vůbec Plzeňský rodinný čtyřboj. Jedná se o sportovní akci, kde si budou moci zájemci vyzkoušet 4 atletické disciplíny. Podle věkových kategorií se jedná o běh na 60m, skok daleký, hod míčkem/vrh koulí a běh na...
04.05.2015 06:16
(Zd) O prvním letošním prodlouženém víkendu na začátku května proběhla první hromadnější společná akce našeho sportovního oddílu. Zamířili jsme na chebsko. Ubytovaní jsme byli v Libé a díky vzorné péči Jirose jsme si užili všech wellness a i jiných zařízení, která Camp Libá nabízí. Páteční...
16.02.2015 06:40
Sportovní oddíl Plzeňské sportovní připravuje pro první polovinu letošního roku opět několik společných akcí pro své členy. Nejprve je připraven sportovní víkendový pobyt, který bude zaměřen převážně na atletiku a bude to tak optimální příležitost pro poslední doladění formy našeho atletického...

Kontakt

Plzeňská sportovní Rokycanská 32
Plzeň
312 00
+420 773 141 773 plzenskasportovni@gmail.com