Testování 2.etapa

28.10.2014 17:29

Na základě výsledků zmapování  výskytu nadváhy a obezity, zjištění fyzické úrovně a stravovacích návyků dětí školního věku bude nyní následovat druhá fáze měření u dětí navštěvujících předškolní vzdělávací zařízení. Tato měření proběhnou v období listopad 2014-únor 2015. Cílem druhé fáze měření je zjistit, zda i děti předškolního věku trpí ve zvýšené míře nadváhou a mají nevhodné stravovací návyky, nebo zda tento trend nastupuje a prohlubuje se až s nástupem dětí do školy.

Kontakt

Plzeňská sportovní Rokycanská 32
Plzeň
312 00
+420 773 141 773 plzenskasportovni@gmail.com